Mit speciale: Metaforer på World Wide Web

Dette er min specialeopgave på Informationsvidenskab som jeg afleverede som afslutning på mit studie i februar 1997. Vejleder var Kim Halskov Madsen. Specialet handler om brugen af metaforer på websider, og hvordan man kan bruge metaforer i design af websider.

Du kan læse Selve specialet her. Du kan også hente specialet som Word-fil eller som zippet Word-fil. (under alle omstændigheder skal du afsætte adskillige timer hvis du vil have det fulde udbytte af at læse specialet).

Litteraturlisten.

Bilag 1: Empiri

Bilag 2: Engelsksproget artikel baseret på specialet (Word-fil) Den kan du læse hvis du er interesseret i emnet men ikke vil læse hele specialet.